dimecres, 25 de maig de 2016

Actes dels propers dies als que donem suport des de Tàrrega per la Independència

Actes dels propers dies als que donem suport des de Tàrrega per la Independència:

 • Dissabte 28 de maig, 18:00. Conferència de Lluís Llach al casal agramuntí, Agramunt: "Procés constituent: present i futur". Organitzada per l'Ajuntament d'Agramunt i Agramunt per la Independència.

 • Diumenge 29 de maig, 12:00. Manifestació «Els drets no se suspenen» en defensa de les lleis i els drets socials: Pça. Urquinaona - Pla de Palau, Barcelona. Organitzada per sindicats, entitats i partits.

 • Diumenge 29 de maig, 18:00. Acte d'estat i Cantata 1714-2014 al pavelló firal de Mollerussa. Organitzat per l'Ateneu Popular Plana d'Urgell. Preu: 7 €.

 • Diumenge 5 de juny, 12:00. Manifestació en defensa de l'Ebre: Pça. Universitat - Pça. de la Catedral, Barcelona. Organitzat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre.

dimarts, 24 de maig de 2016

Constitució del nou Secretariat Territorial de Tàrrega per la Independència

Un cop finalitzat el procés electoral, aquest dimarts s'ha constituit el nou Secretariat Territorial de l'AT de Tàrrega de l'ANC - Tàrrega per la Independència.

En la seva primera reunió, tal i com marca el Reglament de Règim Intern, el Secretariat ha procedit a elegir, entre els seus membres, els càrrecs orgànics -secretaria, tresoreria i coordinació-, que han quedat definits de la següent forma:

 • Coordinació: Salvador Bori i Balcells
 • Tresoreria: Josep Alegre i Marsellès
 • Secretaria: Ramon Casanellas i Esteve

La resta de persones integrants del Secretariat Territorial són:

 • M. Teresa Escolà i Solé
 • Margarida Font i Rabassa
 • Antoni Pont i Pereña
 • Xavier Roca i Cros
 • Teresa Santallúcia i Codina
 • Josep Torres i Solé

Tenim per davant (no només com a individus, sinó com a societat) reptes molts importants per encarar, el principal dels quals és la construcció de la nova República de Catalunya. Nosaltres hi hem estat, hi som i hi seguirem estant per treballar amb totes les nostres forces fins arribar a l'objectiu final.

Compteu amb nosaltres. Comptem amb vosaltres.

dissabte, 21 de maig de 2016

Llista definitiva i proclamació de candidats al Secretariat Territorial

Un cop finalitzat el termini de presentació d'impugnacions sense que se n'hagi rebut cap, la llista provisional de candidatures passa a ser definitiva:
 • Josep Alegre
 • Salvador Bori
 • Ramon Casanellas
 • M. Teresa Escolà
 • Margarida Font
 • Antoni Pont
 • Xavier Roca
 • Teresa Santallúcia
 • Josep Torres

En tant que el nombre de candidats no supera la quantitat màxima de membres que han de formar part del Secretariat Territorial, d'acord amb allò previst en l'article 9 del reglament electoral, els candidats queden proclamats de forma automàtica i no caldrà procedir a efectuar votacions.

Així, doncs, segons el previst en l'article 16 de l'esmentat reglament, el nou secretariat es constituirà formalment el proper dimarts 24 de maig a partir de les 20:30.

divendres, 20 de maig de 2016

Llista provisional de candidats al Secretariat Territorial

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i en compliment de l'article 6 del reglament electoral, es publica a la web de Tàrrega per la Independència la llista provisional de candidatures admeses. Els candidats, per ordre alfabètic, són:
 • Josep Alegre
 • Salvador Bori
 • Ramon Casanellas
 • M. Teresa Escolà
 • Margarida Font
 • Antoni Pont
 • Xavier Roca
 • Teresa Santallúcia
 • Josep Torres

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat reglament, es podran presentar impugnacions, tant per reclamar l'admissió de qui hagi estat exclòs com per demanar l'exclusió de qui hagi estat admès, si es considera oportú.

Les impugnacions es presentaran per correu-e a tarrega@assemblea.cat, degudament motivades, identificant clarament la persona o persones que presenten la reclamació, que hauran de ser socis de ple dret, indicant un telèfon mòbil i un correu-e de contacte.

El termini per presentar les impugnacions acabarà a les 22:00 del dissabte 21 de maig de 2016 i es resoldran en un termini màxim de 24 hores.

dimarts, 17 de maig de 2016

Eleccions al Secretariat Territorial 2016: convocatòria, reglament i cronograma

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL SECRETARIAT TERRITORIAL 2016

L'Assemblea General Ordinària de Tàrrega per la Independència realitzada el 17 de maig de 2016 ha aprovat convocar eleccions per renovar el Secretariat Territorial, a realitzar el dia 24 de maig de 2016.

El reglament de règim intern de l'ANC diu, entre altres coses:

Article 3.10
2. Per ser elector per al Secretariat Territorial, els membres han d’estar al corrent de pagament de les contribucions fixades per l’Associació, i per ser elegible, a més a més, no ocupar càrrecs orgànics de cap partit polític, ni en l’àmbit local ni nacional, ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional.
3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos anys, sens perjudici de la seva possible reelecció per un únic període successiu d'igual durada.

Article 3.12
Fora d’allò que s’estableix en els Estatuts i el present Reglament de Règim Intern, correspondrà a cada Assemblea Territorial regular autònomament el règim d’elecció del Secretariat Territorial i el seu règim de reunions i de funcionament intern.

Entenent que la següent proposta compleix estrictament amb l'article 3.12 esmentat, així com amb els estatuts i la resta del RRI, el ST en funcions de Tàrrega per la Independència, en la seva reunió extraordinària de 17/05/2016, posterior a l'AGO local en que s'ha decidit convocar eleccions per renovar el ST, ha aprovat el següent reglament electoral, que serà comunicat per correu-e a tots els socis de ple dret abans de les 22:00 del mateix dia 17 de maig i es farà públic a la web de Tàrrega per la Independència.


REGLAMENT ELECTORAL 2016

1.- Les eleccions es faran el dimarts 24 de maig de 2016, de 20:30 a 21:30, a l'habitual sala de reunions de la primera planta del Centre d'Entitats de Tàrrega, situat al carrer Segle XX, 2.

2.- La junta electoral territorial estarà formada per tres persones que no optin al nou ST: Carme Castells, Antoni Colomé i Carles Vall. Les seves funcions seran les que corresponguin per dur a bon terme el procés electoral en els terminis establerts en el present reglament.

3.- El nombre de membres a escollir serà un màxim de nou. Per tant, es podran marcar un màxim de nou noms a les paperetes de votació. En cas de marcar-ne més, el vot es considerarà nul.

4.- Qui vulgui ser candidat al ST podrà presentar la seva sol·licitud a tarrega@assemblea.cat. Cal ser soci de ple dret amb anterioritat al 25 de maig de l'any passat i estar al corrent de pagament a data d'aquesta convocatòria. El termini per presentar candidatures comença a les 22:00 del dimarts 17 de maig i acaba a les 22:00 del divendres 20 de maig.

5.- Les dades que caldrà aportar a l'esmentada sol·licitud són: nom i cognoms, població de residència, telèfon i correu-e de contacte. Opcionalment s'hi podrà afegir un escrit breu de presentació personal.

6.- El mateix divendres 20 de maig a partir de les 22:00 es publicarà a la web de Tàrrega per la Independència la llista provisional de candidatures admeses (sense les dades de telèfon i correu-e).

7.- Es podran presentar impugnacions, tant per reclamar l'admissió de qui hagi estat exclòs com per demanar l'exclusió de qui hagi estat admès, si es considera oportú. Les impugnacions es presentaran per correu-e a tarrega@assemblea.cat, degudament motivades, identificant clarament la persona o persones que presenten la reclamació, que hauran de ser socis de ple dret, indicant un telèfon mòbil i un correu-e de contacte. El termini per presentar les impugnacions acabarà a les 22:00 del dissabte 21 de maig i es resoldran en un termini màxim de 24 hores.

8.- A partir de les 22:00 del diumenge 22 de maig es publicarà a la web de Tàrrega per la Independència el llistat definitiu de candidatures admeses per formar part del ST de Tàrrega per la Independència.

9.- En cas de no haver-hi més candidats a formar part del ST que el màxim nombre de membres a escollir, aquests quedaran proclamats de forma automàtica i així es farà constar en la publicació prevista en el punt anterior, de forma que no caldrà procedir a efectuar votacions ni hi haurà opció a impugnar resultats, restant sense validesa els punts 10 a 15, ambdós inclosos, d'aquest reglament.

10.- La mesa electoral del dimarts 24 de maig es constituirà per part de les mateixes persones que formen la junta electoral territorial.

11.- Els votants s'hauran d'identificar amb un document oficial d'identitat que inclogui una fotografia, per tal de verificar la seva identitat.

12.- Finalitzat l'horari de votació, la mesa farà recompte dels vots i signarà les corresponents actes.

13.- La junta electoral farà públics els resultats provisionals a la web de Tàrrega per la Independència abans de les 22:00 del mateix dia de la votació, 24 de maig.

14.- Els candidats que no hagin estat escollits podran presentar a la junta electoral, si consideren que alguna irregularitat ha perjudicat la seva elecció, les reclamacions que considerin convenients, degudament motivades. Ho faran per correu-e a tarrega@assemblea.cat. El termini per presentar aquestes reclamacions acabarà a les 22:00 del dimecres 25 de maig i seran resoltes en un termini màxim de 24 hores.

15.- Abans de les 22:00 del dijous 26 de maig es publicarà a la web de Tàrrega per la Independència els resultats definitius de les eleccions al seu ST.

16.- A les 20:30 del dimarts 31 de maig es constituirà el nou ST que recollirà el testimoni del ST sortint i entre els membres que en formin part s'escolliran les persones que duran a terme les funcions de coordinació, secretaria i tresoreria. En cas de produir-se la situació prevista al punt 9, aquesta constitució es durà a terme una setmana abans, el dimarts 24 de maig, a la mateixa hora.

17.- Tot allò que no estigui contemplat en el present reglament, com ara el vot anticipat, s'entendrà sotmès als criteris de l'actual reglament electoral del Secretariat Nacional, al reglament de règim intern de l'ANC i als seus estatuts. En cas de voler exercir aquesta opció, sol·liciteu-ho a tarrega@assemblea.cat. Es desestima la opció de vot telemàtic en no disposar dels mitjans tècnics necessaris per poder-lo desenvolupar.


CRONOGRAMA ELECCIONS ST 2016

Termini per estar inscrit a l’ANC per ser elector (90 dies abans): 24/02/2016
Termini per estar inscrit a l´ANC per a ser candidat (365 dies abans) 25/05/2015

 • dt 17/05/2016, 22:00 - Inici del termini de presentació de candidatures al ST Tàrrega.
 • dv 20/05/2016, 22:00 - Fi del termini de presentació de candidatures al ST Tàrrega.
 • dv 20/05/2016, 22:00 - Publicació a la web de la llista provisional de candidatures.
 • dv 20/05/2016, 22:00 - Inici del termini de presentació de reclamacions i impugnacions a candidatures.
 • ds 21/05/2016, 22:00 - Fi del termini de presentació de reclamacions i impugnacions a candidatures.
 • dg 22/05/2016, 22:00 - Publicació a la web de la llista definitiva de candidatures.
 • dt 24/05/2016, 20:30 - Eleccions ST (o reunió constituent del nou ST).
 • dt 24/05/2016, 22:00 - Publicació a la web del resultats provisionals.
 • dt 24/05/2016, 22:00 - Inici del termini de reclamacions dels resultats provisionals.
 • dc 25/05/2016, 22:00 - Fi del termini de reclamacions dels resultats provisionals.
 • dj 26/05/2016, 22:00 - Proclamació del resultats definitius.
 • dt 31/05/2016, 20:30 - Reunió constituent del nou ST.

Assemblea General Ordinària 2016

Acta de la quarta assemblea general ordinària de Tàrrega per la Independència.

Constitueixen la mesa de l'AGO de Tàrrega per la Independència els actuals coordinador i tresorer, Salvador Bori i Josep Alegre, respectivament. La secretària, Teresa Escola, excusa la seva presència. El tresorer farà les funcions de secretari d'aquesta assemblea.

A les 20:30 comença l'AGO. Hi són presents la següent quantitat de
 • Membres de ple dret al corrent de pagament: ----
 • Membres de ple dret no al corrent de pagament: ----
 • Simpatitzants: ----
 • Col·laboradors: ----
relacionats a l’annex 1

1.- Benvinguda

El coordinador fa agraïment a tots els presents per haver vingut.

Agraïment també a la secretària i al tresorer que l'acompanyen a la mesa d'aquesta Assemblea General Ordinària, així com a la resta de components de l'actual secretariat territorial: Ramon Casanellas, Margarida Font, Maite Gabarró, Joan Carles Grau, Antoni Pont, Xavier Roca, Teresa Santallúcia i Josep Torres.

I un agraïment molt especial a Antoni Colomé, anterior coordinador i ara ja membre cessant de l'actual Secretariat Nacional, per tota la feina desenvolupada aquest darrer any.

S'informa que en aquesta AGO no es plantegen dos punts habituals en les assemblees de les entitats, com són la presentació dels projectes i del pressupost per a l'exercici vinent (l'actual), en tant que com a part que som de l'ANC aquests ja estan inclosos dins l'entitat principal. Les accions que farem seran les que calguin per dur a terme el full de ruta aprovat a Manresa, i el pressupost, pel que fa a ingressos, serà el corresponent a la meitat dels ingressos per quotes dels nostres socis i pel marxandatge que des l'ANC es posi a la venda de cara a l'11S, i les despeses les anirem ajustant a les activitats concretes que es vagin plantejant.

2.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de l'exercici

L'informe, que presenta el coordinador, consta de dues parts. La primera és una relació de les activitats realitzades. La segona una valoració de com ha transcorregut l'any.

Relació d'activitats

Per començar, les activitats que hem realitzat o col·laborat a organitzar:
1. 17/6/2015. Germà Bel. "Quan l'estat no pot canviar, cal canviar d'estat". Teatre Ateneu.
2. 6/7/2015. Súmate: Eduardo Reyes i Gabriel Rufián. "Soy español y quiero la independencia de Cataluña". Plaça dels Comediants.
3. 3/9/2015. Ramón Cotarelo. "El proceso de independencia visto desde Madrid". Local social de l'Ateneu. Més de 21.000 visualitzacions a youtube, 15.000 de les quals els tres primers dies.
4. 5/9/2015. "Electrofesta". Pícnic electrònic, tallers, audiovisuals, holi colors... i molta música electrònica. Càmping municipal. No va tenir la repercussió esperada, malgrat comptar amb un programa farcit d'activitats i la presència de Francesc Ribera "Titot" com a personalitat més destacada. Ha estat l'única activitat, fins ara, que no ens ha reportat guanys.
5. 9/9/2015. "Marxa de Torxes", juntament amb el Casal Popular el Rostoll. Plaça de les Nacions sense Estat, després que es rebutgés la sortida des de la Plaça dels Comediats per part de l'Ajuntament ja que l'espai ja estava ocupat de cara a la Fira del Teatre.
6. 11/9/2015, matí. Ofrena floral i discurs a la Plaça de Rafael Casanova.
7. 11/9/2015, tarda. Autocars a la "Via Lliure a la República Catalana". Avinguda Meridiana de Barcelona. Vam inscriure 928 persones. Com AT havíem de pagar els punters verds que vam donar de franc dins l'autocar, i també havíem de pagar la part proporcional de sonorització tot i que al final l'ANC no ho va cobrar.
8. 16/9/2015. Jornada de formació de cara a les eleccions del 27-S. Forma't i informa't per guanyar la independència. Biblioteca comarcal.
9. 17/9/2015. Toni Albà. "Ser o no ser catalans, aquesta és la qüestió". Institut Manuel de Pedrolo.
10. 23/9/2015. Manel Plana. "Independència pactada i legal. Una proposta assenyada?". Teatre Ateneu.
11. 24/9/2015. Jaume Terribas i Francesc Reguant. "Pensions i Agricultura a la Catalunya independent". Teatre Ateneu.
12. 13/10/2015. "9N Som Tots", juntament amb AMI - Ajuntament de Tàrrega. Concentració en suport als imputats pel 9N i lectura conjunta de manifest amb l'alcaldessa. Recull de 148 cartes d'autoinculpació que es van enviar per correu postal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
13. 15/10/2015. "Homenatge a Lluís Companys. 75è aniversari d'un crim d'estat", organitzat per la Comissió d'Homenatge a Lluís Companys de la que formem part junt amb CDC, UDC, CUP, ERC, MES, CdT, Sumem, DC i Casal Popular el Rostoll. A l'esplanada del castell, a les set del matí.
14. 30/10/2015. Roger Rosich. "Lluís Companys, aproximació a la figura del president", organitzat per la Comissió d'Homenatge a Lluís Companys . Sala de plens de l'Ajuntament.
15. 13/11/2015. Martí Anglada, amb presentació de Carme Clèries. "Mirada europea sobre Catalunya després del 27-S". Teatre Ateneu. Vam estar acompanyant Martí Anglada, representant de la Generalitat a França i Suïssa, en els moments posteriors als atemptats de París.
16. 15/11/2015. Autocar a la mobilització a Barcelona per donar suport a les institucions i demanar unitat, "Unitat, Govern, Independència". Plaça dels Til·lers, Barcelona. Suspesa pels atemptats de París. La mobilització es faria a la setmana següent, el dia 22, però ja no vam organitzar autocar.
17. 26/11/2015. Vicent Partal, amb la presentació de Gemma Peris. "La independència, a la nostra mà". Biblioteca comarcal.
18. 13/12/2015. "L'Assemblea, amb la Marató de TV3", dins del conjunt d'activitats organitzades per l'Agenta en suport de la Marató. Plaça de les Nacions sense Estat.
19. 4/3/2016. Pere Pugès. Presentació del llibre "El camí a la independència". Biblioteca comarcal.
20. 15/4/2016. Jaume Moya, Míriam Nogueras i Gabriel Rufián. Taula rodona "Què carai hi fan els nostres diputats al Congrés de Madrid?". Institut Manuel de Pedrolo. Finalment es va ajornar sine die per problemes d'agenda.
21. 22/4/2016. Jordi Calvís i Andreu González. Presentació del llibre "Herois Indepes. Els veritables impulsors del Procés". Sala de socis de l'Ateneu.
22. 23/4/2016. Parada per Sant Jordi de Tàrrega per la Independència al carrer del Carme.
23. 6/5/2016. Víctor Cucurull. "L'altra història de Catalunya, 2a part". Biblioteca comarcal.

A banda d'aquestes activitats hem participat a:
· 22 reunions ordinàries de l'AT de Tàrrega (30/06/2015, 28/07/2015, 04/08/2015, 11/08/2015, 20/08/2015, 27/08/2015, 02/09/2015, 07/09/2015, 15/09/2015, 22/09/2015, 06/10/2015, 20/10/2015, 10/11/2015, 24/11/2015, 22/12/2015, 12/01/2016, 02/02/2016, 15/03/2016, 22/03/2016, 12/04/2016, 03/05/2016 i 10/05/2016).
· 1 Consell d'Assemblees Territorials, Sectorials i d'Exteriors (CTSE) a Terrassa (21/11/2015).
· 1 Acte "Endavant República" a Fira de Cornellà (30/1/2016).
· 6 reunions d'ATs de la Regió 6 a Balaguer (15/12/2015), Almacelles (14/1/2016), Bellpuig (11/2/2016), Lleida (10/3/2016), Les Borges Blanques (7/4/2016) i Cervera (2/5/2016).
· 3 presentacions de línies de treball de l'ANC a Regió 6 fetes a Vilanova de Bellpuig (procés constituent, 22/3/2016), Alcarràs (afectació de la Independència als funcionaris de l'administració pública, 26/3/2016) i Mollerussa (majoria social i mobilització, 4/4/2016).
· 1 jornada com a seu electoral de les eleccions al SN 2016 (14/5/2016).
· 2 campanyes electorals, oferint suport digital (difusió d'actes via web i xarxes) a les candidatures independentistes a les eleccions plebiscitàries del 27-S (JxSí i CUP) i a les del Congrés espanyol del 20-D (DL i ERC). Alguns associats varen participar en 3 reunions de la comissió de coordinació electoral de JxSí a l'Urgell, amb escassa incidència. Es va oferir a la CUP de participar en una comissió equivalent amb ells, però van declinar l'oferiment.
· 28 articles publicats a Nova Tàrrega entre el 4 de juny de 2015, quan vam començar la campanya pel 27-S, i el 21 de gener de 2016, quan es va publicar el darrer dels articles fins ara, coincidint amb el número 100 que signàvem com a Tàrrega per la Independència. Durant els set mesos de juny 2015 a gener 2016 només van sortir dues Nova Tàrrega sense escrit nostre.
· 20 invitacions al partit Catalunya - Euskadi del Camp nou repartides gratuïtament (26/12/2015).
· 2 reunions del Consell municipal de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega (1/2/2016 i 6/4/2016).
· 1 assemblea general d'Agenta, de la que en som membres fundadors (28/4/2016).
· 4 reunions d'Agenta de coordinació per la Marató de TV3 (28/10/2015, 5/11/2015, 19/11/2015 i 3/12/2015).
· 1 reunió de presentació de La Marxa Som (4/5/2016).
· 2 substitucions de l'estelada del circuit de motos (22/6/2015 i 16/4/2015).
· Suport digital (difusió via web i xarxes) a la concentració davant l'ajuntament i minut de silenci en rebuig dels atemptats de Brussel·les, organitzat per l'AMI (23/3/2016).

Valoració

El 5 de maig de2015 es van convocar eleccions al ST que s'havien de fer el 19 de maig i que es van ajornar fins al 16 de juny en protesta pel tracte rebut per part d'un membre del SN de Regió 6 durant les eleccions municipals quan ens van fer eliminar "Vota independència" dels fulletons editats per donar suport a les candidatures que havien signat el Compromís proposat per l'ANC i que, recordem, a Tàrrega fou secundat per CDC, CUP, ERC i Sumem, però no per Tàrrega en Comú, tot i que sí que el va signar particularment el seu cap de llista. Finalment el ST es va constituir el 30 de juny amb 11 persones.

Aquell mateix dia es va acordar fer públic un comunicat amb el posicionament de Tàrrega per la Independència en relació a la consulta interna que l'ANC va plantejar als seus socis amb la pregunta "Vols que l'ANC busqui les complicitats necessàries amb altres entitats i forces polítiques per impulsar una proposta electoral de la màxima transversalitat, per garantir el caràcter plebiscitari del 27-S que ens porti a la independència de Catalunya?".

La valoració general d'aquest any és la que ja hem fet en més d'una ocasió i gira gairebé totalment al voltant de les eleccions plebiscitàries del 27-S. Vam patir molt per aconseguir una candidatura unitària. Vam treballar molt de cara a les eleccions, però ho vam fer amb alegria. Vam patir una lleugera decepció en no aconseguir ni la majoria absoluta de JxSí que permetés un govern fort ni arribar al 50% de vot favorable al sí, malgrat superar i de molt el vot favorable al no. Vam patir desconcert inicialment i una decepció molt més gran per la manca d'acord per formar govern, que no es va esborrar per la seva formació in extremis el 10 de gener. I ara estem en una fase d'espera, d'una banda per arribar al final dels 18 mesos que d'entrada es van plantejar com a necessaris per culminar el procés de creació de les estructures d'estat necessàries, i de l'altra per veure com avança el Parlament en el tema del procés constituent que ha de permetre a l'ANC recuperar l'iniciativa tot i que no pot passar per davant de les institucions.

Tot seguit es vota l'aprovació de l'informe de gestió. S'aprova per:
 • Vots a favor: ----
 • Vots en contra: ----
 • Abstencions: ----

3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe econòmic de l’exercici

El tresorer presenta l'informe econòmic.

Fer esment, en primer lloc, que a l'AGO de Manresa es va aprovar un augment de les quotes de 12 a 15 euros mensuals, i que aquests es repartiran, com fins ara, meitat a meitat entre l'ANC com a tal i les ATs locals.

Pel que fa a l'estat de comptes, és el següent:

Saldo a 31/12/2014: ---- €.

Saldo a 31/12/2015: ---- €. Diferència a favor: ---- €.
Ingressos: ---- €.
Despeses: ---- €.

Saldo a 17/05/2016: ---- €. Diferència a favor: ---- €
Ingressos: ---- €.
Despeses: ---- €.

Tot seguit es vota l'aprovació de l'informe econòmic. S'aprova per:
 • Vots a favor: ----
 • Vots en contra: ----
 • Abstencions: ----


4.- Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria del procés electoral per escollir els membres del Secretariat Territorial, prorrogant en el seu cas el mandat de l’actual Secretariat Territorial fins a la data en què els nous membres escollits prenguin possessió del seu càrrec

L'actual secretariat territorial, d'acord amb els estatuts vigents en el moment de la seva elecció, tenia un mandat per un any que finalitza ara. Cal, doncs, convocar noves eleccions i cal que aquesta convocatòria sigui aprovada per l'assemblea general.

La proposta de l'actual secretariat és que aquestes eleccions es duguin a terme dimarts vinent, 24 de maig, a l'hora habitual que fem les reunions, a dos quarts de nou del vespre. Recordeu que aquest cop el mandat del nou secretariat territorial escollit, tal i com preveuen els nous estatuts, serà per dos anys.

Si així ho aprova el ST en reunió que realitzarà just en acabar aquesta assemblea, el termini de presentació de candidatures començarà avui mateix i acabarà divendres que ve a les dotze de la nit. Per presentar candidatura cal que envieu un correu a tarrega@assemblea.cat indicant els vostres nom i cognoms, la vostra intenció de formar part del ST i un breu escrit de presentació i ho considereu convenient.

En cas que no hi hagi més candidats que llocs previstos al secretariat, aquests quedaran proclamats de forma automàtica i no caldrà realitzar votacions.

Tot seguit es vota la convocatòria d'eleccions al secretariat territorial de Tàrrega per la Independència. S'aprova per:
 • Vots a favor: ----
 • Vots en contra: ----
 • Abstencions: ----


5.- Cloenda

En nom de Tàrrega per la Independència, volem agrair-vos a tots la vostra participació, confiant que aquesta s'estengui, com és habitual, a totes les activitats que organitzem.

Us convidem a participar de les eleccions al secretariat territorial i a presentar-vos-hi com a candidats.

Recordeu, els actuals membres del secretariat, que tot seguit hem d'aprovar el reglament que ha de regir aquestes eleccions.Tàrrega, essent les 21:30 del 17 de maig de 2016


Signat,

- Josep Alegre, secretari - Salvador Bori, coordinador -


Annex 1

Relació de participants a la quarta assemblea general ordinària de Tàrrega per la Independència
 • Membres de ple dret al corrent de pagament: ----
 • Membres de ple dret no al corrent de pagament: ----
 • Simpatitzants: ----
 • Col·laboradors: ----

dimecres, 11 de maig de 2016

Dissabte 28 de maig, 18:00h - Sala del teatre del casal agramuntí, Agramunt - Conferència de Lluís Llach

Els companys d'Agramunt per la Independència ens demanen que fem difusió d'aquest acte.

divendres, 6 de maig de 2016

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

Convocatòria de la IV Assemblea General Ordinària de l'Assemblea Territorial de Tàrrega de l’Assemblea Nacional Catalana - Tàrrega per la Independència

Benvolguts, benvolgudes,

Ens plau fer-vos arribar la convocatòria a la IV Assemblea General Ordinària de Tàrrega per la Independència que se celebrarà al Centre d'Entitats de Tàrrega (C. Segle XX, 2), primera planta, el proper 17 de maig de 2016 a partir de dos quarts de nou del vespre.

A l’Assemblea General hi podran participar, amb dret a vot, totes aquelles persones que constin inscrites a la base de dades de l'assemblea territorial com a membres de ple dret i que estiguin al corrent de pagament. També hi podran assistir, sense dret a vot, els simpatitzants i col·laboradors.

L'ordre del dia per a aquesta Assemblea General, aprovat pel Secretariat Territorial el passat 3 de maig, consta dels següents punts:

1.- Benvinguda
2.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de l'exercici
3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe econòmic de l’exercici
4.- Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria del procés electoral per escollir els membres del Secretariat Territorial, prorrogant en el seu cas el mandat de l’actual Secretariat Territorial fins a la data en què els nous membres escollits prenguin possessió del seu càrrec
5.- Cloenda

Aprofitem per recordar-vos que Tàrrega serà seu electoral a les eleccions al Secretariat Nacional de l'ANC que es faran el dissabte 14 de maig. Serà al Centre d'Entitats de Tàrrega des de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia.

Salutacions,

ANC - Tàrrega per la Independència