dijous, 19 de desembre de 2013

Ara més que mai 'Signa un vot per la Independència' El full de ruta no ha canviat

L'anunci de la data de la consulta no ens ha de fer relaxar, ans al contrari.  Encara no hi ha res definitiu.  Seguim endavant amb el projecte

De moment a Tàrrega ja hem recollit 909 vots i 1.090 euros. Tret dels articles a Nova Tàrrega i de la nostra pròpia web, no s’havia fet molta publicitat de l’acte de recollida de signatures durant la Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals que va tenir lloc durant el passat cap de setmana. Tot i així, el nostre estand va aixecar força expectació i durant moltes estones, tots tres dies, es van formar cues de gent per poder votar.

Seguim recollint vots al Centre d’Entitats cada dimarts. L’horari és de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre. De totes maneres, enguany no hi tornarem ja que els dos dimarts que queden per acabar l’any cauen en vigílies de Nadal i Cap d’any. O sigui que no tornarem a ser al centre d’entitats per recollir vots fins l’endemà de Reis. No obstant, és possible que realitzem noves recollides de vots durant els propers dies. Sapigueu que tots els actes de recollida de vots s’anuncien amb antelació a la web de l’ANC signa.assemblea.cat. En el cas de Tàrrega, a més, els anunciem a la nostra pròpia web local, assemblea.cat/tarrega.

Gran recapte de vots els dies 11 i 12 de gener. De forma coordinada a tota Catalunya, aquell cap de setmana l’Assemblea Nacional Catalana prepara un acte de recollida massiva de vots. El dissabte tot el dia,
de 10 del matí a 8 de la nit, i el diumenge durant el matí de les 10 fins a les 2 del migdia. Hem parlat amb l’equip de govern de l’ajuntament de Tàrrega i, com en la consulta popular de desembre de 2009, podrem disposar del vestíbul del Teatre Ateneu per posar les urnes per anar a votar. I hem demanat, també, habilitar un espai al mateix ajuntament per tal de poder recollir igualment vots allí, com és normal quan hi ha eleccions.

Els protocols de recollida de vots són molt estrictes. La recollida de vots només la poden efectuar les persones apoderades a tal efecte per l’ANC, que han de verificar de forma fefaent que la persona signant és qui diu ser, que entén què està signant i que les dades proporcionades al full que signa són correctes. Cal, doncs, que per a que us puguem acceptar el vot us presenteu amb el vostre carnet d’identitat, com en qualssevulla eleccions. No val el de conduir ja que en aquest no hi consta el municipi de residència. Si al carnet hi figura que la vostra adreça és de fora de Catalunya, però hi esteu realment empadronats, caldrà que dugueu un certificat d’empadronament per comprovar que realment podem comptabilitzar el vot.

Perquè participar a “Signa un vot” si ja s’ha anunciat la consulta? Doncs perquè ningú sap què pot passar a partir d’ara. Al capdavall, l’objectiu no és altre que el d’ajudar a l’assoliment de l’estat propi. Per això cal comptar quanta gent el vol. Per a reforçar les actuacions dels polítics i per a que tothom vegi clar si som o no majoria. Més enllà del que ens pugui deparar el futur, incloent-hi la dissolució del Parlament, la impossibilitat de realitzar la consulta o la manca de reconeixement dels seus resultats, aquesta recollida de vots representa una mena d’alternativa a la consulta, una manera de, arribat el cas, donar legitimitat popular a una proclamació unilateral d’independència per part dels representants electes de Catalunya, amb o sense Parlament. I amb aquesta legitimitat, defensar el nostre dret a la independència davant de qualsevol instància internacional, com ara el Tribunal de la Haia.

Sentència de 22 de juliol de 2010 del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia: “Declarem que
no existeix en Dret Internacional cap norma que prohibeixi les declaracions unilaterals d’independència. Declarem que quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d’un Estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona, i declarem que en una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la Llei la que determina la voluntat del ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica quan sigui necessari, la legalitat vigent”. Més clar, l’aigua!

L’11 i 12 de gener vine a signar el teu vot. Tots comptem. Ens han de comptar a tots.


Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 4 (Nova Tàrrega del dijous 19 de desembre de 2013) – Pàgina 2

dissabte, 14 de desembre de 2013

Ja tenim pregunta i data per a la consulta. I ara què?

El 9 de novembre del 2014 podrem fer realitat el nostre anhel. Per primer cop, tres segles després de la derrota del 1714, tindrem l’oportunitat de votar de forma democràtica sobre si volem o no recuperar un estat independent per a Catalunya. La fórmula escollida per realitzar la consulta, amb una doble pregunta podrà semblar més o menys encertada, però no es pot discutir que representa un pas endavant com mai s’havia fet fins ara.

Hem de felicitar el president Mas per l’acord assolit. A banda d’altres consideracions sobre la seva gestió al capdavant del govern de la Generalitat, més crítiques o més favorables, en relació a les polítiques socials i econòmiques que vol o pot aplicar des del govern, i que lògicament dependran de l’afinitat ideològica que es tingui amb la formació política a la que pertany, és innegable que la seva capacitat de lideratge en aquest procés i la seva fermesa personal per dur-lo endavant han estat claus per arribar on som ara. I per seguir endavant.

Cal que tots, amb il·lusió, treballem pel SI+SI. Segurament hauria resultat més senzill tenir una sola pregunta amb dues respostes. Ara, de la manera en que s’ha plantejat, hi haurà tres opcions: votar NO a ser
un estat; votar SI+NO per un estat no independent (?!); o votar SI+SI per esdevenir un estat independent. Serà més complicat, perquè en cas que cap de les tres opcions tingui la majoria absoluta de vots, hi haurà controvèrsia sobre com interpretar els resultats. Però això no ens ha de fer por. No hem dit, des del principi, que calia respectar el que volgués la majoria? Doncs ara hem de treballar per aconseguir que siguin majoria –i com més àmplia, millor!– els que entenguin que la única opció de futur per al nostre país és el SI+SI, sense preocupar-nos de la resta de possibilitats. Ara caldrà, doncs, mobilitzar tothom que ja està convençut per acabar de convèncer els que encara no ho estan del tot.

I cal, també, que estiguem preparats per qualsevol cosa. Coses que poden passar a partir d’ara i que tenen a veure amb l’article de la següent pàgina. Ja ens disculpareu si ara no entrem més en profunditat en l’anàlisi i valoració d’aquest anunci de consulta. Aquest text l’hem escrit el mateix dia en que s’ha produït l’anunci de la consulta, donats els terminis que disposem per publicar a Nova Tàrrega, que han estat avançats en aquesta darrera edició de 2013.

Aprofitem aquestes línies per desitjar a tots els lectors que passin bones festes. I confiem que aquest 2014 sigui el millor any de les nostres vides per a tots els que treballem per la independència de Catalunya amb l’esperança de construir un país millor.

Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 4 (Nova Tàrrega del dijous 19 de desembre de 2013) – Pàgina 1

dilluns, 9 de desembre de 2013

Signa un vot per la Independència: el dret de petició

Què és el dret de petició? És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5) i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir aquest dret davant el Parlament (art.60).

Per a què serveix? Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col·lectivament, es pugui adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general. Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació, que és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (Arts. 1 i 55) i els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 1), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.

Com s’exerceix? El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti acreditar-ne l’autenticitat, on ha de constar la identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la els ciutadans majors de 16 anys i també els estrangers.

Em pot perjudicar? L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari ja que els mecanismes democràtics permetent que tot es pugui demanar, analitzar i debatre en llibertat.

Per què exerceixo el dret de petició? Per demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es pregunti as ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no fos possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014.

No és il·legal la declaració d’independència? A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides,
el Tribunal Internacional de Justícia de La Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010). Per tant, una de les possibilitats de l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles és mitjançant la declaració unilateral d’independència per part dels representants electes del poble que es vol autodeterminar.

Com es tramita el dret de petició? Serà el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Peticions el que haurà de donar tràmit a les peticions que es presentin i de notificar la resposta en el termini de tres mesos des de la seva presentació.

Quin és el paper de l’ANC? L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del poble de Catalunya. La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel·lació. Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.

Des de Tàrrega hem recollit ja més de 900 vots. El nostre estand a la passada Fira d’Artistes va aixecar força expectació i durant moltes estones es van formar cues de gent per poder votar. La propera setmana esperem publicar informació més precisa sobre aquest acte i els que s’han d’esdevenir properament.

Recordeu-ho: els dimarts podeu seguir votant al Centre d’Entitats. L’horari és de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre.


Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 3 (Nova Tàrrega del dijous 12 de desembre de 2013)

dimarts, 3 de desembre de 2013

Signa un Vot per la Independència els dies 6-7-8 de desembre

Presentació de la campanya. El passat divendres 29 de novembre es va fer a l’Ajuntament de Tàrrega la presentació de la nova campanya que ha endegat l’Assemblea Nacional Catalana, amb una notable assistència de públic que omplia la Sala de Plens. Les explicacions del perquè i el com d’aquesta acció van anar a càrrec de Rafel Martí, de la Junta Peticional Regional de la regió 6, que engloba les comarques de la plana de Lleida.

Èxit en el començament de recollida de vots. L’endemà dissabte, 30 de novembre, conjuntament amb la resta de capitals comarcals, es va iniciar la recollida de vots a Tàrrega. Malgrat la poca difusió feta de moment d’aquesta campanya, tant a nivell nacional com local, cal destacar la bona afluència de ciutadans disposats a signar el seu vot per la independència. Ja a les 10:00 del matí, hora anunciada per començar a recollir vots, hi havia algú esperant-se al Centre d’Entitats, local on es va dur a terme l’activitat. En total, prop d’un centenar de persones van atansar-se durant les quatre hores que vam tenir obert el punt de recollida de signatures. A l’Urgell, a més de Tàrrega, també s’hi van sumar les poblacions d’Agramunt i Bellpuig a aquesta jornada inaugural de campanya.

També recollirem vots durant la Fira d’Artistes. Aprofitant la celebració, durant aquests dies festius de primers de desembre, de la 15a Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals de Tàrrega, disposarem d’un espai en aquesta Fira per poder recollir les signatures de totes aquelles persones compromeses amb el seu país. Tothom qui vulgui que Catalunya assoleixi la condició d’estat independent, que passi pel nostre estand situat a l’Espai Fassina per signar el seu vot per la independència.

T’explicarem personament en què consisteix el Dret de Petició. Vine els dies 6, 7 o 8 de desembre a l’estand de l’Assemblea Nacional Catalana a la Fira i et donarem tota la informació que et calgui sobre la base legal del Dret de Petició, què és, per a què serveix, com s’exerceix, quines conseqüències té el seu exercici, com s’articula la petició concreta que signem en aquest acte, quin és el paper de l’ANC en aquest procediment, quins són els tràmits que seguirà la petició i com es finança la campanya. I quan tinguis tota la informació necessària, et demanarem que omplis i signis el formulari que et presentarem i que esdevé un vot per la independència.

Aquesta serà una campanya lenta al principi. Però de llarga durada i, sobretot, de gran abast, ja que els vots recollits han de donar el suport necessari als polítics electes del nostre país per a la convocatòria d’una consulta clara i vinculant. I, arribat el cas que la consulta no sigui possible, han de servir per demostrar que hi ha una majoria suficient de la ciutadania que avala la proclamació de la independència de forma unilateral.

Passarà alguna cosa semblant al que va succeir amb la Via Catalana. Al principi se’n parlava poc i bàsicament per titllar l’Assemblea de somiatruites en voler 400.000 voluntaris per omplir 400 quilòmetres. Però com més gent s’hi anava apuntant, més se n’anava parlant i més important era l’efecte crida envers la resta de població. I així vam arribar a ser entre 1,6 i 2 milions de persones a tot Catalunya donant-nos les mans, units amb un objectiu comú.

L’objectiu és recollir les signatures necessàries per que es vegi que som majoria. Volem que totes aquelles persones que van anar a la Via Catalana –i les que no hi van poder anar!– signin el seu vot per la independència. De moment ja hem superat les 100.000 signatures. Encara són poques per començar a cridar l’atenció del grans grups de comunicació. Però en poques setmanes ja seran el doble, i el triple... I quan arribem al mig milió potser ja se’n començarà a parlar una mica més! I no s’ha de parar de parlar-ne. I no podem parar de recollir signatures.

Vine i signa el teu vot durant la Fira. Serà, segurament, el vot més important que mai podràs exercir.


Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 2 (Nova Tàrrega del dijous 5 de desembre de 2013)

diumenge, 1 de desembre de 2013