dijous, 19 de desembre de 2013

Ara més que mai 'Signa un vot per la Independència' El full de ruta no ha canviat

L'anunci de la data de la consulta no ens ha de fer relaxar, ans al contrari.  Encara no hi ha res definitiu.  Seguim endavant amb el projecte

De moment a Tàrrega ja hem recollit 909 vots i 1.090 euros. Tret dels articles a Nova Tàrrega i de la nostra pròpia web, no s’havia fet molta publicitat de l’acte de recollida de signatures durant la Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals que va tenir lloc durant el passat cap de setmana. Tot i així, el nostre estand va aixecar força expectació i durant moltes estones, tots tres dies, es van formar cues de gent per poder votar.

Seguim recollint vots al Centre d’Entitats cada dimarts. L’horari és de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre. De totes maneres, enguany no hi tornarem ja que els dos dimarts que queden per acabar l’any cauen en vigílies de Nadal i Cap d’any. O sigui que no tornarem a ser al centre d’entitats per recollir vots fins l’endemà de Reis. No obstant, és possible que realitzem noves recollides de vots durant els propers dies. Sapigueu que tots els actes de recollida de vots s’anuncien amb antelació a la web de l’ANC signa.assemblea.cat. En el cas de Tàrrega, a més, els anunciem a la nostra pròpia web local, assemblea.cat/tarrega.

Gran recapte de vots els dies 11 i 12 de gener. De forma coordinada a tota Catalunya, aquell cap de setmana l’Assemblea Nacional Catalana prepara un acte de recollida massiva de vots. El dissabte tot el dia,
de 10 del matí a 8 de la nit, i el diumenge durant el matí de les 10 fins a les 2 del migdia. Hem parlat amb l’equip de govern de l’ajuntament de Tàrrega i, com en la consulta popular de desembre de 2009, podrem disposar del vestíbul del Teatre Ateneu per posar les urnes per anar a votar. I hem demanat, també, habilitar un espai al mateix ajuntament per tal de poder recollir igualment vots allí, com és normal quan hi ha eleccions.

Els protocols de recollida de vots són molt estrictes. La recollida de vots només la poden efectuar les persones apoderades a tal efecte per l’ANC, que han de verificar de forma fefaent que la persona signant és qui diu ser, que entén què està signant i que les dades proporcionades al full que signa són correctes. Cal, doncs, que per a que us puguem acceptar el vot us presenteu amb el vostre carnet d’identitat, com en qualssevulla eleccions. No val el de conduir ja que en aquest no hi consta el municipi de residència. Si al carnet hi figura que la vostra adreça és de fora de Catalunya, però hi esteu realment empadronats, caldrà que dugueu un certificat d’empadronament per comprovar que realment podem comptabilitzar el vot.

Perquè participar a “Signa un vot” si ja s’ha anunciat la consulta? Doncs perquè ningú sap què pot passar a partir d’ara. Al capdavall, l’objectiu no és altre que el d’ajudar a l’assoliment de l’estat propi. Per això cal comptar quanta gent el vol. Per a reforçar les actuacions dels polítics i per a que tothom vegi clar si som o no majoria. Més enllà del que ens pugui deparar el futur, incloent-hi la dissolució del Parlament, la impossibilitat de realitzar la consulta o la manca de reconeixement dels seus resultats, aquesta recollida de vots representa una mena d’alternativa a la consulta, una manera de, arribat el cas, donar legitimitat popular a una proclamació unilateral d’independència per part dels representants electes de Catalunya, amb o sense Parlament. I amb aquesta legitimitat, defensar el nostre dret a la independència davant de qualsevol instància internacional, com ara el Tribunal de la Haia.

Sentència de 22 de juliol de 2010 del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia: “Declarem que
no existeix en Dret Internacional cap norma que prohibeixi les declaracions unilaterals d’independència. Declarem que quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d’un Estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona, i declarem que en una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la Llei la que determina la voluntat del ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica quan sigui necessari, la legalitat vigent”. Més clar, l’aigua!

L’11 i 12 de gener vine a signar el teu vot. Tots comptem. Ens han de comptar a tots.


Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 4 (Nova Tàrrega del dijous 19 de desembre de 2013) – Pàgina 2

dissabte, 14 de desembre de 2013

Ja tenim pregunta i data per a la consulta. I ara què?

El 9 de novembre del 2014 podrem fer realitat el nostre anhel. Per primer cop, tres segles després de la derrota del 1714, tindrem l’oportunitat de votar de forma democràtica sobre si volem o no recuperar un estat independent per a Catalunya. La fórmula escollida per realitzar la consulta, amb una doble pregunta podrà semblar més o menys encertada, però no es pot discutir que representa un pas endavant com mai s’havia fet fins ara.

Hem de felicitar el president Mas per l’acord assolit. A banda d’altres consideracions sobre la seva gestió al capdavant del govern de la Generalitat, més crítiques o més favorables, en relació a les polítiques socials i econòmiques que vol o pot aplicar des del govern, i que lògicament dependran de l’afinitat ideològica que es tingui amb la formació política a la que pertany, és innegable que la seva capacitat de lideratge en aquest procés i la seva fermesa personal per dur-lo endavant han estat claus per arribar on som ara. I per seguir endavant.

Cal que tots, amb il·lusió, treballem pel SI+SI. Segurament hauria resultat més senzill tenir una sola pregunta amb dues respostes. Ara, de la manera en que s’ha plantejat, hi haurà tres opcions: votar NO a ser
un estat; votar SI+NO per un estat no independent (?!); o votar SI+SI per esdevenir un estat independent. Serà més complicat, perquè en cas que cap de les tres opcions tingui la majoria absoluta de vots, hi haurà controvèrsia sobre com interpretar els resultats. Però això no ens ha de fer por. No hem dit, des del principi, que calia respectar el que volgués la majoria? Doncs ara hem de treballar per aconseguir que siguin majoria –i com més àmplia, millor!– els que entenguin que la única opció de futur per al nostre país és el SI+SI, sense preocupar-nos de la resta de possibilitats. Ara caldrà, doncs, mobilitzar tothom que ja està convençut per acabar de convèncer els que encara no ho estan del tot.

I cal, també, que estiguem preparats per qualsevol cosa. Coses que poden passar a partir d’ara i que tenen a veure amb l’article de la següent pàgina. Ja ens disculpareu si ara no entrem més en profunditat en l’anàlisi i valoració d’aquest anunci de consulta. Aquest text l’hem escrit el mateix dia en que s’ha produït l’anunci de la consulta, donats els terminis que disposem per publicar a Nova Tàrrega, que han estat avançats en aquesta darrera edició de 2013.

Aprofitem aquestes línies per desitjar a tots els lectors que passin bones festes. I confiem que aquest 2014 sigui el millor any de les nostres vides per a tots els que treballem per la independència de Catalunya amb l’esperança de construir un país millor.

Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 4 (Nova Tàrrega del dijous 19 de desembre de 2013) – Pàgina 1

dilluns, 9 de desembre de 2013

Signa un vot per la Independència: el dret de petició

Què és el dret de petició? És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5) i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir aquest dret davant el Parlament (art.60).

Per a què serveix? Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col·lectivament, es pugui adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general. Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació, que és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (Arts. 1 i 55) i els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 1), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.

Com s’exerceix? El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti acreditar-ne l’autenticitat, on ha de constar la identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la els ciutadans majors de 16 anys i també els estrangers.

Em pot perjudicar? L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari ja que els mecanismes democràtics permetent que tot es pugui demanar, analitzar i debatre en llibertat.

Per què exerceixo el dret de petició? Per demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es pregunti as ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no fos possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014.

No és il·legal la declaració d’independència? A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides,
el Tribunal Internacional de Justícia de La Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010). Per tant, una de les possibilitats de l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles és mitjançant la declaració unilateral d’independència per part dels representants electes del poble que es vol autodeterminar.

Com es tramita el dret de petició? Serà el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Peticions el que haurà de donar tràmit a les peticions que es presentin i de notificar la resposta en el termini de tres mesos des de la seva presentació.

Quin és el paper de l’ANC? L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del poble de Catalunya. La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel·lació. Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.

Des de Tàrrega hem recollit ja més de 900 vots. El nostre estand a la passada Fira d’Artistes va aixecar força expectació i durant moltes estones es van formar cues de gent per poder votar. La propera setmana esperem publicar informació més precisa sobre aquest acte i els que s’han d’esdevenir properament.

Recordeu-ho: els dimarts podeu seguir votant al Centre d’Entitats. L’horari és de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre.


Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 3 (Nova Tàrrega del dijous 12 de desembre de 2013)

dimarts, 3 de desembre de 2013

Signa un Vot per la Independència els dies 6-7-8 de desembre

Presentació de la campanya. El passat divendres 29 de novembre es va fer a l’Ajuntament de Tàrrega la presentació de la nova campanya que ha endegat l’Assemblea Nacional Catalana, amb una notable assistència de públic que omplia la Sala de Plens. Les explicacions del perquè i el com d’aquesta acció van anar a càrrec de Rafel Martí, de la Junta Peticional Regional de la regió 6, que engloba les comarques de la plana de Lleida.

Èxit en el començament de recollida de vots. L’endemà dissabte, 30 de novembre, conjuntament amb la resta de capitals comarcals, es va iniciar la recollida de vots a Tàrrega. Malgrat la poca difusió feta de moment d’aquesta campanya, tant a nivell nacional com local, cal destacar la bona afluència de ciutadans disposats a signar el seu vot per la independència. Ja a les 10:00 del matí, hora anunciada per començar a recollir vots, hi havia algú esperant-se al Centre d’Entitats, local on es va dur a terme l’activitat. En total, prop d’un centenar de persones van atansar-se durant les quatre hores que vam tenir obert el punt de recollida de signatures. A l’Urgell, a més de Tàrrega, també s’hi van sumar les poblacions d’Agramunt i Bellpuig a aquesta jornada inaugural de campanya.

També recollirem vots durant la Fira d’Artistes. Aprofitant la celebració, durant aquests dies festius de primers de desembre, de la 15a Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals de Tàrrega, disposarem d’un espai en aquesta Fira per poder recollir les signatures de totes aquelles persones compromeses amb el seu país. Tothom qui vulgui que Catalunya assoleixi la condició d’estat independent, que passi pel nostre estand situat a l’Espai Fassina per signar el seu vot per la independència.

T’explicarem personament en què consisteix el Dret de Petició. Vine els dies 6, 7 o 8 de desembre a l’estand de l’Assemblea Nacional Catalana a la Fira i et donarem tota la informació que et calgui sobre la base legal del Dret de Petició, què és, per a què serveix, com s’exerceix, quines conseqüències té el seu exercici, com s’articula la petició concreta que signem en aquest acte, quin és el paper de l’ANC en aquest procediment, quins són els tràmits que seguirà la petició i com es finança la campanya. I quan tinguis tota la informació necessària, et demanarem que omplis i signis el formulari que et presentarem i que esdevé un vot per la independència.

Aquesta serà una campanya lenta al principi. Però de llarga durada i, sobretot, de gran abast, ja que els vots recollits han de donar el suport necessari als polítics electes del nostre país per a la convocatòria d’una consulta clara i vinculant. I, arribat el cas que la consulta no sigui possible, han de servir per demostrar que hi ha una majoria suficient de la ciutadania que avala la proclamació de la independència de forma unilateral.

Passarà alguna cosa semblant al que va succeir amb la Via Catalana. Al principi se’n parlava poc i bàsicament per titllar l’Assemblea de somiatruites en voler 400.000 voluntaris per omplir 400 quilòmetres. Però com més gent s’hi anava apuntant, més se n’anava parlant i més important era l’efecte crida envers la resta de població. I així vam arribar a ser entre 1,6 i 2 milions de persones a tot Catalunya donant-nos les mans, units amb un objectiu comú.

L’objectiu és recollir les signatures necessàries per que es vegi que som majoria. Volem que totes aquelles persones que van anar a la Via Catalana –i les que no hi van poder anar!– signin el seu vot per la independència. De moment ja hem superat les 100.000 signatures. Encara són poques per començar a cridar l’atenció del grans grups de comunicació. Però en poques setmanes ja seran el doble, i el triple... I quan arribem al mig milió potser ja se’n començarà a parlar una mica més! I no s’ha de parar de parlar-ne. I no podem parar de recollir signatures.

Vine i signa el teu vot durant la Fira. Serà, segurament, el vot més important que mai podràs exercir.


Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència
Setmana 2 (Nova Tàrrega del dijous 5 de desembre de 2013)

diumenge, 1 de desembre de 2013

dissabte, 23 de novembre de 2013

diumenge, 17 de novembre de 2013

Dret de petició
Ja ha començat la campanya “signa un vot” a Tàrrega, amb xerrades informatives i recollida de vots.

Serà el primer cop a la història de la humanitat que s’empri aquest dret, reconegut a totes les institucions democràtiques del món, per aconseguir l’emancipació d’un país.

Serà, possiblement, el vot més important que hagueu exercit mai. Amb aquesta eina, amb fonament legal a tots els nivells, català, espanyol, de la unió europea i també de l’ONU, omplirem d’autoritat legal els membres electes del nostre país perquè, arribat el més que probable atzucac, puguem exercir el nostre dret a expressar democràticament el desig d’esdevenir un nou estat.

Trobareu informació al web http://signa.assemblea.cat/eines/

A aquest web també estan publicats els llocs de catalunya on es fa recollida de vots.

No es tracta d’un vot virtual, ni és una recollida de signatures per a una ILP. Aquest document que signareu té la mateixa validesa que un vot dipositat dins d’una urna en unes eleccions. La seva força rau en poder aconseguir milions de documents signats.


dijous, 10 d’octubre de 2013

Les Gigafotos

Aquí teniu els enllaços a les gigafotos del tres trams targarins 

Tram 160           http://www.gigapan.com/gigapans/141290

Tram 161           http://www.gigapan.com/gigapans/139991

Tram 162           http://www.gigapan.com/gigapans/140570

dilluns, 30 de setembre de 2013

El que faltava, el tram 160

Amb aquest, acabem de cobrir els trams targarins http://www.gigapan.com/gigapans/141290

diumenge, 15 de setembre de 2013

divendres, 13 de setembre de 2013

Busca't a la gigafoto de la Via Catalana (tram 161)


http://www.gigapan.com/gigapans/139991

dijous, 5 de setembre de 2013

Foto oficial de l'estelada

Si voleu tenir aquesta foto, la foto oficial de l'estelada, sense les aigües, podeu demanar-la a Còpies Maite, al carrer Santa Maria de Tàrrega (en tenen exposada una còpia de model).

Els preus són:
297x420mm (A3): 10€ / 28€ (sense marc / amb marc)
420x594mm (A2): 20€ / 40€
500x700mm (----): 24€ / 45€
594x841mm (A1): 32€ / 55€Clica aquí per veure el vídeo oficial de l'estelada de foc.

Encomana la teva samarreta commemorativa a tarrega@assemblea.cat

1 samarreta: 8,00 € - 2 samarretes: 10,00 €
Servei a domicili dins de Tàrrega

El vídeo oficial de l'estelada de foc


Vídeo a youtube

Clica aquí per veure la foto oficial de l'estelada de foc.

Encomana la teva samarreta commemorativa a tarrega@assemblea.cat

1 samarreta: 8,00 € - 2 samarretes: 10,00 €
Servei a domicili dins de Tàrrega

dimecres, 4 de setembre de 2013

dilluns, 26 d’agost de 2013

Cadena humana - Últim autocar

La flota d'autocars de les empreses catalanes està pràcticament reservada per als desplaçaments a la via catalana.
Hem aconseguit reservar un autocar.  Serà el 16è i últim (?).  Així, doncs, tenim 55 places per a un darrer autocar.

Fent un esforç econòmic, el podem deixar arrodonit a 10 euros.  Els llocs d'inscripció són les botigues col·laboradores:
 • Cistelleria Grau
 • Electricitat Salvadó
 • Llibreria Estel

El preu del dinar segueix essent de 7 euros.

Si no vols ni plaça d'autocar ni dinar, però vols venir als trams targarins, omple el següent formulari.

o envia'ns les dades a tarrega@assemblea.cat  (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon i si ets major de 14 anys)dilluns, 19 d’agost de 2013

Instruccions pels trams targarins de la Via Catalana

Sortida dels autocars cap a Mont-roig del Camp


·   La sortida dels autocars es farà en dos blocs horaris diferents, segons participeu o no del dinar popular.


·   Us demanem que, aquells que vingueu al dinar popular, sigueu a l'estació d'autobusos a partir de les 11:00 del matí, amb la intenció de començar a omplir-los i que entre les 11:05 i les 11:45 en punt surtin tots aquests autocars cap a la seva destinació.

·   Aquells que no tingueu tiquet de dinar us haureu de presentar a l’estació a partir de les 11:45, per tal que puguin sortir tots els autocars restants entre 11:50 i 12:05. El darrer autocar s’esperarà com a màxim fins a les 12:15. Passada aquesta hora l’autocar no esperarà ningú més i sortirà encara que falti algú.

·   La destinació inicial de tots els autocars serà el pavelló municipal de Mont-roig, on es fa el dinar popular. També per als que no participeu del dinar. Si dueu de casa el vostre menjar, podreu disposar de les grades del pavelló per si voleu seure.
·   Posteriorment, a partir de les 15:00, sortirem tots cap al tram de Via Catalana que ens correspongui, d’acord amb el que cada autocar tindrà marcat.

·   La numeració dels tiquets no pressuposa cap ordre a l'hora de pujar als autocars, i ho podreu fer perfectament per colles o grups de coneguts. Això sí, no podreu pujar directament al primer autocar que veieu sinó que haureu d'anar seguint les indicacions que els responsables us donarem allí mateix.

·   Els autocars estaran numerats. Un cop sortim de Tàrrega, tothom haurà d'anar sempre amb el mateix autocar.


Dinar popular


·   Al pavelló municipal de Mont-roig hi haurà habilitades taules i cadires per al dinar, organitzat per l'ANC local amb el suport de l'Ajuntament.
·   El menú que finalment hem pogut negociar per 7 euros constarà de: amanida catalana, fideuà, postres, pa, beguda i cafè.
·   Si algú dels que no us havíeu apuntat al dinar, ara que veieu el menú us hi repenseu, podeu comprar tiquets al punt on hem concentrat les darreres vendes: Cistelleria Grau.
·   L'organització, a l'hora de dinar, serà crucial per tal de poder donar servei a tantes persones en el mínim temps possible. Com entendreu, aquest preu no contempla el servei de cambrers. Per tant us preguem la màxima disciplina per seguir les indicacions que aquell dia us donarem a l'hora de servir el dinar.
·   L’accés al pavelló es permetrà a partir de les 13:00 només als que tinguin tiquet de dinar.
·   El dinar començarà a les 13:30.
·   Els que es duguin el seu dinar, podran disposar, a partir de les 14:00, de les grades del pavelló per poder seure.
·   A les 14:50 començarem a sortir del pavelló per anar cap als autocars o cotxes particulars i acabar d’arribar al punt concret que correspongui de la Via.
·   Els autocars obriran portes per tornar a pujar-hi a les 15:00 i un quart d’hora més tard començaran a arrencar en ordre: primer l’1, segon el 2... Si us plau: no us distragueu; el retard d‘una sola persona pot comportar el retard de tots els autocars que van al darrera.


Ubicació del Quilòmetre Targarí: trams 160-161-162 de la Via Catalana


·   Els tres trams que tenim assignats estan situats en via interurbana, a la carretera T-310, entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant.
·   Anant de Mont-roig a l'Hospitalet el primer tram (el 162) comença al punt quilomètric 19,500 i acaba al 20,000, i el segon tram (el 161) va del punt quilomètric 20,000 al 20,500. El tercer (el 160) va del punt quilomètric 20,500 al 21,000. Vegeu mapes al final del correu.
·   La disposició de la gent a l'hora de fer la cadena humana serà a la dreta de la carretera (en sentit de Mont-roig a L'Hospitalet), mirant cap al mar.
·   La banda esquerra de la carretera haurà de quedar lliure en tot moment per ser utilitzada com a via de servei (policia, ambulàncies, serveis propis de l'ANC...).
·   Aproximadament al mig de cadascun dels trams hi disposarem lavabos de lloguer. Això vol dir que tothom en tindrà un a una distància màxima de 250 metres.


Desplaçament amb cotxe particular


·   Recordeu que els accessos a les carreteres per on discorrerà la Via es limitaran al trànsit gairebé tres hores abans de l'inici de la mateixa, a les 17:14. Per tant preveieu la sortida dels vostres punts d'origen amb prou antelació.
·   Concretament, a partir de les 14:30h. el trànsit estarà limitat a una velocitat màxima de 30 km/h dins la Via Catalana, però encara es permetrà l'accés a tots aquells vehicles que justifiquin que van a la cadena.
·   El tall total i definitiu serà a les 16:30, moment a partir del qual ja no es deixarà circular a ningú.
·   Per tant, tingueu present que haureu d’arribar a l’accés a la carretera T-310 amb temps suficient per acabar d’arribar al vostre punt exacte de destinació circulant com a màxim a 30 km/h i extremant precaucions, atès que ja hi haurà vianants a la calçada preparant-se per la cadena. Si us plau, aneu-hi amb força temps de marge. Penseu que els accessos podrien veure’s col·lapsats si tothom espera a l’hora límit.
·   I si esteu apuntats al dinar popular, recordeu que el pavelló obre portes a partir de les 13:00 i que el dinar comença a les 13:30.


Aparcament per als que es desplacen amb cotxe particular


·   Segons ens informen els responsables de zona de Mont-roig, aquest trams de carretera permeten, en molts trossos, aparcar els vehicles particulars a peu de carretera mateix. Fins a 200 vehicles, que són molts més dels que tenim apuntats ara mateix. Sempre al voral dret, al mateix costat on es disposarà la gent fent cadena. Caldrà aparcar-los orientats en el sentit de la posterior sortida per tal que, en arrencar, no calgui girar els cotxes al mig de la carretera.
·   D'altra banda, una inspecció ocular feta per gent de Tàrrega que s'hi ha desplaçat ens confirma que la carretera és plena de camins laterals que permeten aparcar fora de la mateixa carretera, però molt a prop.


Desplaçament amb autocar


·   Els autocars ens deixaran al punt de carretera que estarà estipulat per a cadascun d'ells i tot seguit se n'aniran a aparcar a una zona habilitada per a ells, ja que en el seu cas no serà possible l'estacionament a peu de carretera.
·   No us desplaceu en excés, després, del punt de baixada, ja que recordeu que a la tornada haureu de pujar al mateix número d'autocar amb el que haureu vingut, i no és qüestió de congestionar la carretera esperant a que algú despistat arribi a l'autocar que li toca.
·   Tingueu present també que, a la tornada, els primers a sortir seran els cotxes donada la seva major maniobrabilitat, i que després passaran els autocars a recollir el passatge corresponent. Tingueu paciència, doncs, i espereu amb calma l’arribada del vostre autocar.


Consells pràctics

Els habituals en grans concentracions de persones i en dies calorosos com és probable que siguin encara els de la primera quinzena de setembre:
·   Porteu roba i calçat còmodes. Preferiblement la samarreta groga de la Via Catalana, però no és obligatori ni molt menys. En qualsevol cas es recomanen colors clars per tal que destaquin contra el gris de l'asfalt en les imatges aèries.
·   Dugueu beguda suficient per a un dia calorós.
·   Si us convé, dugueu-vos alguna cadireta plegable o similar per poder descansar una mica, si no podeu seure a terra.
·   Dugueu protecció solar, barrets i/o gorres, i, fins i tot, valoreu la conveniència de dur-vos un para-sol o paraigua per fer ombra.
·   No embruteu: dugueu bosses de plàstic per llençar i endur-vos les escombraries que pugueu fer (ampolles, llaunes, paper de plata, bosses, paquets de tabac, burilles...). Sobretot, si fumeu, no llenceu les burilles a terra: el paisatge és ple de matolls secs fàcilment inflamables i cal evitar qualsevol risc d’incendi; llenceu-les en alguna llauna buida de refresc o similar.

Per qualsevol altre aclariment, estem a la vostra disposició.


Assemblea Nacional Catalana
AT de Tàrrega - Tàrrega per la Independència
tarrega@assemblea.catdiumenge, 18 d’agost de 2013

Marxa de Torxes

Els tiquets del sopar es poden comprar anticipadament a cistelleria Grau, Electricitat Salvadó i al Dit i Fet


dissabte, 17 d’agost de 2013

A les Terres de l'Ebre

Hi ha molts trams de la Via Catalana garantits, hi ha, però, alguns encara per omplir:

TERRES DE L'EBRE

 Trams per ordre de prioritat:

1) 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 114.

2) 6, 11, 25, 38, 60, 64, 92, 109.

3) 5, 28, 49, 50, 67, 68, 75, 94, 95.CAMP DE TARAGONA

Trams per prioritat:

 1)- 177,178, 221,222,223,225,226

 2)175,208,209,211,243,244,245,246,247

 3)185,186,189,215,267,268

dimecres, 31 de juliol de 2013

Ampliació del termini d'inscripció

L'ANC ens ha permès ampliar el termini de la pre-reserva dels trams de la Via Catalana d'aquest Onze de Setembre per tal de poder seguir organitzant desplaçaments conjunts al mateix punt de la Via. 

Tàrrega té reservat dos trams, equivalents a un quilòmetre. Volem que 1.000 targarins i targarines, com a mínim, passin a la història conformant un tros d'un quilòmetre d'aquesta cadena humana històrica.

Estem a punt d'aconsegur-ho.

Fins ara hem fet un esforç per oferir un preu de la plaça d'autocar molt econòmic.  Per seguir facilitant el desplaçament, des de Tàrrega seguim organitzant autocars, ara a 8€, i també un dinar popular a 7€. Preus encara per sota del cost real.  De totes maneres, també hi cap la opció de desplaçar-se per mitjans propis i dur-se el propi dinar, o dinar aviat a casa i venir després. Recordeu, per això, que a partir de les tres de la tarda es tallaran a la circulació les vies per on discorrerà la cadena humana.

 Tothom que s'apunti té garantit de poder anar al lloc que tenim reservat, entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant. 

Quan el Km targarí estigui complert no podrem assegurar el mateix lloc, i estarem supeditats a les necessitats de l'ANC per acabar d'omplir, si cal, els trams que encara estiguin buits. Tampoc podrem garantir el mateix preu, encara per sota del cost real dels autocars.
En definitiva, per apuntar-vos al «Quilòmetre Targarí» i formar part d'aquest grup teniu quatre opcions:
 • Comprar els dos tiquets d'autocar i dinar als establiments col·laboradors
 • Comprar el tiquet d'autocar i portar-vos el dinar
 • Comprar el tiquet del dinar i venir pel vostre compte
 • Venir pel vostre compte i portar-vos el dinar, sense comprar cap tiquet, però apuntar-vos igualment als fulls d'inscripció als establiments col·laboradors
Establiments col·laboradors en la venda de tiquets (fins ara):
 • Bar de les piscines municipals
 • Cistelleria Grau
 • Còpies Maite
 • Electricitat Salvadó
 • Forn Castellets (C. St. Pere Claver)
 • Forn Balcells
 • Forn Dit i Fet
 • Forn Gabernet
 • Forn Vilardosa
 • Llibreria Bufavents
 • Llibreria Estel
 • Parada de l'ANC dels dissabtes al Pati
 • Viatges l'Eixida
Assemblea Nacional Catalana
Tàrrega per la Independènciadimecres, 3 de juliol de 2013

Cadena humana - Tàrrega.

Volem que Tàrrega faci un molt bon paper a la cadena humana i per això oferim preus d'autocar populars.

plaça d'autocar   5 € 
(Hi ha de termini fins al 26 de juliol. Posteriorment no podem garantir ni el mateix tram ni el preu)

 Al web     http://via.assemblea.cat/    trobaràs més informació.  T'hi pots apuntar individualment a un altre tram, però si vols anar-hi en grup i participar a la contribució targarina a la cadena, apuntat només aquí, encara que vagis pel teu compte. (duplicar la inscripció seria perjudicial per a l'organització de la cadena).

Tots junts cobrirem els trams 161 i 162
(Al web     http://via.assemblea.cat/    trobaràs també informació dels trams)

La cadena serà a les 17:14 (un quant de sis de la tarda) però anirem al tram que ens toca força temps abans per fer-la ben grossa.  (dues hores abans es tallarà el transit )

Al tram targarí hi ha l'opció d'anar-hi per compte propi o amb autocar. També pots endur-te el dinar o compartir el dinar preparat per professionals.

Si vols dinar el cost serà de 7 € més.


Ens hi va el present i el futur. Apunta't-hi !!!

Omple el formulari i porta'l a una d'aquestes botigues.  Si vols plaça d'autocar i/o dinar, allà podràs pagar i et donaran el o els tiquets.  També pots omplir el formulari a la mateixa botiga.

Botigues col·laboradores

Bar de les piscines de Tàrrega
Cistelleria Grau
Còpies Maite
Electricitat Salvadó
Forn Balcells
Forn Castellets
Forn Gabernet
Forn Vilardosa
Llibreria Bufavents
Llibreria Estel
Viatges l'eixida 

dimecres, 12 de juny de 2013

Acta de la primera assemblea general, juny de 2013

Acta de l’Assemblea General Ordinària de Tàrrega per la Independència

Ordre del dia:

-         Estat de comptes
-         Informe d’activitat
-         Elecció de la nova junta
-         torn obert de paraula

Essent ¾ de 9 del vespre del dia 21 de maig de 2013,  a  la sala del primer pis del Centre d’Entitats, essent presents 16 dels 72 socis al corrent de pagament que es relacionen tot seguit:

Xxxxxxxxxx  informació no disponible per la web   xxxxxxxxxx.

Es llegeix l’informe d’activitat:

Informe d’activitat.

Tot està reflectit al nostre web, que ha rebut 6274 visites.  (només el dia 5 de maig 1.300 visites)

Vàrem presentar l’assemblea a Tàrrega un 5 de febrer de 2012 amb força èxit de públic.

Ens vam constituir dues setmanes més tard com a Tàrrega per la Independència, essent la segona territorial de les terres de Lleida i la primera local.  El nostre àmbit d’acció, tots els pobles de l’Urgell on no hi hagués constituïda una territorial.

Amb motiu del primer acte com a assemblea, el concert acústic d’Obrint Pas, vam presentar un concurs de logotips i vam adoptar el que és actualment.

Vam presentar al Majèstic la pel·lícula “pròxima estació Independència” amb la presència dels autors.

Al llarg d’aquest temps hem estat presents al carrer i a fires i concerts amb venda de marxandatge independentista, amb intencions de financiació i de proselitisme, amb activitats com “dóna la cara”.  Vam ser al Paupaterres, per Sant Jordi, dos anys...

Vam promocionar la presentació de l’assemblea a Agramunt i la constitució d’una territorial d’àmbit local a Agramunt i vall del Sió.

A la presentació a Agramunt ens hi vam afegir amb una caravana motoritzada d’estelades des de Tàrrega.

Per la Marxa cap a la Independència que començava a Lleida també vam organitzar una caravana incorporant al nostre pas cotxes dels pobles del camí.

De cara a l’inici de la Marxa vam fer 5 pancartes i vam coordinar-la des de Tàrrega, i vam assumir la comunicació.

Vam presentar, a la plaça Sant Antoni, el vídeo fet per una adolescent targarina, “junts per la Independència

Vam promocionar la campanya “l’estelada al balcó.

Vam fer una presentació de l’assemblea a Vilagrassa, amb projecció de la pel·lícula “pròxima estació Independència”.

Vam canviar, simbòlicament, el nom de la plaça d’Espanya de Tàrrega.

La vigília de la gran manifestació vam fer una marxa de torxes, juntament amb el Rostoll, amb èxit de participació.

Es van organitzar 12 autocars cap a la manifestació de l’11 de setembre.

El 26 de setembre, es va presentar el llibre “Delenda est Hispania” amb la presència de l’autor, omplint a vessar la biblioteca.

El 5 de novembre vam presentar l’assemblea a la Llar de Jubilats amb la conferència  “estat propi,   ... i les pensions?  A càrrec del coordinador de la sectorial de jubilats, en Pere Gabarra.

L’1 de desembre es va fer la presentació del “cas dels catalans”  a la sala d’actes de la biblioteca

El 23 de gener vam llegir una declaració de suport a la plaça major en suport a la declaració de sobirania del parlament.

El 25 de gener, a la biblioteca, amb èxit d’assistència, es va fer la primera part de la conferència “l’altra història de Ctalunya” a càrrec de Víctor Cucurull.

El l’1 de marc, a la sala de socis de l’Ateneu es va fer la conferència Esta propi,   ... i la borsa?  A càrrec de l’economista Pere Perelló.

S’ha mirat de promocionar l’assemblea a la Vall del Corb.  Hi ha en previsió, amb el suport de l’ajuntament, al juliol, de fer una presentació de l’assemblea al castells de Ciutadilla.

L’assemblea, de la mà d’un soci, va ser present a la fira del playmòbil.

El 23 d’abril Tàrrega per la Independència va recollir el premi “Compromís” atorgat per la JNC.

El 4 de maig es va fer l’encesa de l’estelada de 16751 espelmes amb Estelània de convidada i la participació estel·lar de moltes entitats de Tàrrega


Seguidament es fa un resum de l’estat de comptes, però essent que encara no ens han girat totes les despeses de l’estelada de foc pendents, els números són aproximats.

Estat de comptes a 31 de desembre de 2012 al compte corrent de Banc Sabadell.

Saldo inicial: 0,00 €
Ingressos: 1.076,50 €
retorn quotes soci: 184,50 €
donatius per activitats: 512,00 €
marxandatge: 380,00 €
Despeses: 524,50 €
organització activitats: 512,00 €
comissions banc: 12,50 €
Saldo final: 552,00 €


Es fa la votació de la junta.

En no haver-s’hi presentat cap candidatura, es fa una llista oberta amb tots els socis de candidats, tret de dos que van demanar de no ser-hi,  opció que es va avisar i oferir a tots els socis.

Es vota a un màxim de 11 socis.
Va haver la votació anticipada de la sòcia Imma Castells i Pons, al corrent de pagament

El resultat és el següent, amb nom i número de vots:

Xxxxxx   dades no dsiponibles per la web  xxxxxxxxxxxxx

S’acorda d’incrementar la junta fins a 10 persones, essent els 10 més votats, però exceptuant Xxxxxx Xxxxxx, que per incompatibilitats declina formar-ne part.

La junta la formaran  . Xxxxxx   dades no dsiponibles per la web  xxxxxxxxxxxxx

A la propera reunió,  el 18 de juny, d’entre aquest membres s’escolliran els càrrecs a la junta de Tàrrega per la Independència.

Essent 2/4 d’11 s’aixeca la sessió.